Dla pacjenta

Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca tlen podawany pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym pacjentowi znajdującemu się w specjalnym pomieszczeniu – tzw. komorze hiperbarycznej. Obecnie często wykorzystuje się ją jako terapię wspomagającą leczenie wielu chorób i dolegliwości. To jeden z najbardziej efektywnych sposobów dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała, nawet do obszarów źle ukrwionych, np. ran czy ognisk udarowych. Podczas przebywania w komorze hiperbarycznej tlen przenika do czerwonych krwinek, jego stężenie zwiększa się także w osoczu, układzie limfatycznym i płynie mózgowo-rdzeniowym, skutecznie wysycając tkanki nawet w miejscach trudno dostępnych. 

 
przygotowanie pacjenta

PRZEBIEG TERAPII

Sesja hiperbaryczna trwa około godziny. Po wejściu do komory pacjent zakłada maskę tlenową. Następnie ciśnienie powietrza w komorze jest stopniowo podwyższane (kompresja) aż do uzyskania odpowiedniego poziomu terapeutycznego, a przed zakończeniem terapii stopniowo obniżane do poziomu ciśnienia atmosferycznego (dekompresja). Przez cały czas nad prawidłowym przebiegiem terapii czuwa specjalista – operator komory hiperbarycznej, z którym pacjent może porozumiewać się za pomocą interkomu.

PRZYGOTOWANIE DO TERAPII

Przed zabiegiem w komorze prosimy o wypełnienie ankiety w celu wyeliminowania bezwzględnych i czasowych przeciwwskazań do terapii. Prosimy o przebranie się w ubranie ze 100% bawełny oraz zdjęcie zegarka i biżuterii, a także o niestosowanie kosmetyków, kremów i lakierów. Prosimy o przestrzeganie zakazu wnoszenia do komory zapalniczek, zapałek, urządzeń zasilanych bateriami (laptopów, tabletów, odtwarzaczy) itp.

Komora hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna jest urządzeniem medycznym, stosowanym w hiperbarycznej terapii tlenowej, umożliwiającym dostarczanie do organizmu 100%  tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Dzięki oddziaływaniu podwyższonego ciśnienia w trakcie terapii w komorze hiperbarycznej hemoglobina we krwi ulega praktycznie całkowitemu wysyceniu tlenem, od kilku do kilkunastu procent wzrasta także rozpuszczalność tlenu w osoczu. Powoduje to znaczący wzrost ilości tlenu dostarczanego do organizmu, który dociera do uszkodzonych i niedotlenionych tkanek, uruchamiając i przyśpieszając procesy regeneracji i leczenia miejsc dotkniętych chorobą.

W wyniku terapii w organizmie znacząco (nawet 8-krotnie) wzrasta także ilość komórek macierzystych, które mają zdolność przekształcania się w komórki innych tkanek, dzięki czemu chore miejsca ulegają szybszej regeneracji, a także ilość nowych naczyń krwionośnych, które pojawiają się w miejscach dotychczas słabo ukrwionych.

HiperBariaMed dysponuje nowoczesną, przestronną komorą hiperbaryczną  O2 PRIME OX-III produkcji japońskiej o średnicy 80 cm, która jest wyposażona w szeroką panoramiczną szybę, system klimatyzacji oraz monitor TV. W trakcie zabiegów w komorze o prawidłowy przebieg terapii oraz bezpieczeństwo i komfort pacjentów dba profesjonalny zespół. Jeżeli pacjentem jest dziecko, może ono przebywać w komorze razem z opiekunem.

Zabieg w komorze tlenowej

Call Now Button